Poradnia Żywieniowa

Poradnia Żywieniowa

Żywienie jest jedną z podstawowych potrzeb każdego człowieka, pozwalającą na prawidłowe funkcjonowanie i rozwój. W czasie ciężkiej choroby stan odżywienia organizmu ulega pogorszeniu jako jeden z pierwszych, co spowodowane jest zwiększonym zapotrzebowaniem na energię i substancje odżywcze potrzebne organizmowi do walki z chorobą. Powoduje to szereg zaburzeń w organizmie m.in. obniżenie sprawności układu odpornościowego oraz upośledzenie procesów gojenia. Towarzyszące chorobie depresja i zaburzenia łaknienia jeszcze bardziej nasilają ten stan.

Nowoczesne leczenie wielu chorób, m.in. nowotworów, chorób przewodu pokarmowego czy chorób metabolicznych, uwzględnia terapię żywieniową jako kluczowy element mający na celu poprawę skuteczności i odpowiedzi na leczenie danej choroby.

Zespół Poradni Żywieniowej składa się z osób posiadających doświadczenie w leczeniu żywieniowym oraz wszystkie wymagane uprawnienia do prowadzenie tego typu terapii.

Zapraszamy do korzystania z usług w zakresie:

 • Poradnictwa żywieniowego m.in. w chorobach przewodu pokarmowego, zaburzeniach wchłaniania, zespole krótkiego jelita, chorobach nowotworowych, powikłaniach jelitowych po radioterapii.
 • Żywienia okołooperacyjnego w zabiegach onkologicznych i gastroenterologicznych.
 • Suplementacji żywieniowej przed planowanym leczeniem chirurgicznym i onkologicznym.
 • Kwalifikacji do żywienia dojelitowego i pozajelitowego.
 • Obsługi sztucznych dostępów do przewodu pokarmowego i sprzętu do żywienia.
 • Diagnostyki utraty masy ciała i niedożywienia.

  Zapraszamy do telefonicznej rejestracji na wizytę:

  58 344 43 12
  pn-pt 8.00-18.00