Medycyna Pracy

Medycyna Pracy

Zgodnie z Kodeksem Pracy oraz Ustawą o Medycynie Pracy każdy pracownik podlega ochronie zdrowia w miejscu pracy, dlatego jest zobowiązany do poddania się badaniom lekarskim zarówno przed podjęciem pracy, jak i w jej trakcie.

Zgodnie z Kodeksem Pracy oraz Ustawą o Medycynie Pracy każdy pracownik podlega ochronie zdrowia w miejscu pracy, dlatego jest zobowiązany do poddania się badaniom lekarskim zarówno przed podjęciem pracy, jak i w jej trakcie.

NZOZ Wanda Kabata Medycyna Rodzinna oferuje następujące świadczenia z zakresu medycyny pracy zarówno dla osób indywidualnych jak i dla zakładów pracy:

20150624-_DSC6931 (Kopiowanie)badania wstępne – konieczne przy zatrudnieniu w oparciu o umowę o pracę lub po zmianie stanowiska, jeżeli występuje narażenie lub gdy na danym stanowisku pojawi się nowe narażenie. Ważność badań wstępnych jest w nim wymieniana i zależy od rodzaju wykonywanej pracy;

badania okresowe – konieczne przed zakończeniem ważności poprzedniego zaświadczenia; ich częstotliwość zależy od zajmowanego stanowiska;

kontrolne – konieczne u osób, które były na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni;

sanitarno-epidemiologiczne – konieczne w przypadku podjęcia pracy, w której pracownik ma bezpośredni kontakt z żywnością oraz na stanowiskach związanych z ciągłym kontaktem z ludźmi.

UWAGA! Od 1 kwietnia 2015 r. weszły w życie zmiany dotyczące wstępnych badań lekarskich do pracy. Nowy art. 229 Kodeksu Pracy wskazuje, że „…wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają osoby:

  1. przyjmowane ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy z tym pracodawcą;
  2. przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli przedstawią pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie, a pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy, z wyłączeniem osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.”

Zasady przeprowadzenia okresowych badań dla pracowników nie uległy zmianom.

Zgodnie z kodeksem pracy, wszystkie badania lekarskie do pracy – zarówno wstępne jak i okresowe, przeprowadzane są zawsze na koszt pracodawcy. Pracownik zgłaszający się na badania musi posiadać ważne skierowanie na badania z aktualnymi danymi Pracodawcy.

Skierowanie na badanie profilaktyczne można pobrać Tutaj 〉

Poznaj cennik świadczeń przychodni Wanda Kabata Medycyna Rodzinna w Gdańsku.

Zapraszamy pracodawców do podjęcia współpracy z NZOZ Wanda Kabata Medycyna Rodzinna w zakresie wykonywania badań dla pracowników.

Zapraszamy do telefonicznej rejestracji na wizytę:

58 344 43 12
pn-pt 8.00-18.00