Lekarz Rodzinny

Lekarz Rodzinny

Medycyna rodzinna jest specjalizacją skoncentrowaną na kompleksowym podejściu do leczenia pacjenta i jego chorób, często z pogranicza różnych dziedzin medycyny. Wymaga to od lekarza niezwykłej czujności w ocenie stanu zdrowia oraz szerszego spojrzenia na problemy związane z wielokierunkowym leczeniem, a dłuższa obserwacja umożliwia dostrzeganie pierwszych objawów chorobowych oraz śledzenie przebiegu i skuteczności terapii.

Zostan pacjentem

Wprowadzenie w latach 90. osobnej specjalizacji lekarskiej z medycyny rodzinnej zdecydowanie poprawiło jakość usług lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Wanda Kabata jako jedna z pierwszych osób w Polsce uzyskała tytuł specjalisty medycyny rodzinnej i jako pierwsza w Trójmieście rozpoczęła indywidualną praktykę kontraktowaną przez Kasę Chorych.

Nasz zespół złożony z lekarzy różnych specjalności obejmuje opieką pacjentów ze wszystkich grup wiekowych, a szybki dostęp do porady specjalistycznej ułatwia ustalenie właściwego rozpoznania i postępowania. Proponujemy wizytę w poradni chirurgicznej, a także możliwość korzystania z gabinetu USG i wiele innych form opieki medycznej.

 

Świadczenia gwarantowane w ramach NFZ

Świadczenia lekarza rodzinnego są gwarantowane w ramach umowy z NFZ, i są darmowe dla pacjentów objętych ubezpieczeniem zdrowotnym. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. „w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej” świadczenia lekarza rodzinnego obejmują:

 • poradę lekarską udzielaną w warunkach ambulatoryjnych;
 • poradę lekarską udzielaną w domu pacjenta w uzasadnionych przypadkach;
 • świadczenia w ramach profilaktyki chorób układu krążenia;
 • poradę patronażową i opiekę nad noworodkiem;
 • badania bilansowe, oraz badania przesiewowe;
 • świadczenia z zakresu podstawowej diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej;
 • szczepienia ochronne i profilaktykę zakażeń.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej znajdziesz Tutaj 〉.

Świadczenia niegwarantowane w ramach NFZ

Poniżej znajduje się lista często spotykanych świadczeń lekarza rodzinnego, które nie są gwarantowane w ramach NFZ:

 • zaświadczenie dla celów San-Epid (dawniej: wpis do książeczki zdrowia);
 • zaświadczenie dla celów orzekania o rencie;
 • orzekanie w zakresie sportu dzieci i młodzieży nie będące orzekaniem dotyczącym przynależności do kategorii zajęć WF;
 • zaświadczenia do celów rekrutacji do uczelni wyższych;
 • zaświadczenia o zdolności do odbycia testów sprawnościowych do Policji.

Zapraszamy do telefonicznej rejestracji na wizytę:

58 344 43 12
pn-pt 8.00-18.00

lub