Cennik

Cennik świadczeń przychodni Wanda Kabata Medycyna Rodzinna

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia o świadczeniach gwarantowanych i niegwarantowanych, usługi lekarza rodzinnego dla osób ubezpieczonych są bezpłatne, podobnie jak świadczenia specjalistyczne, w przypadku posiadania skierowania od lekarza pierwszego kontaktu. Osoby nieposiadające aktualnego dowodu ubezpieczenia, mogą korzystać z naszych usług odpłatnie. Poniżej znajduje się pełny cennik wszystkich świadczeń:

LEKARZ RODZINNY
Porada specjalistyczna100 PLN
Wizyta domowa150 PLN
Wizyta domowa (sobota, niedziela, święta)250 PLN
MEDYCYNA PRACY
Konsultacja lekarza medycyny pracy z wydaniem orzeczenia50 PLN
Badanie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych50 PLN
BADANIA KIEROWCÓW
Wydanie orzeczenia dla Kierowcy200 PLN*
PORADNIA CHIRURGICZNA
Porada specjalistyczna100 PLN
Usunięcie szwów (do 10 szwów)20 PLN
Usunięcie szwów (powyżej 10 szwów)30 PLN
Usunięcie staplerów skórnych40 PLN
Opatrunek mały20 PLN
Opatrunek średni30 PLN
Opatrunek duży i specjalistyczny50 PLN
Iniekcja podskórna, domięśniowa20 PLN
Punkcja krwiaka, zbiornika płynowego50 PLN
Wymiana cewnika moczowego50 PLN
Usunięcie kleszcza30 PLN
Pobranie materiału biologicznego, wymaz z rany (bez kosztów badania mikrobiologicznego)30 PLN
Zaopatrzenie rany bezszwowe (steri-stripy)50 PLN
Mały zabieg chirurgiczny/szycie rany150 PLN
Wycięcie zmiany skórnej (+badanie histopatologiczne)350 PLN
Biopsja chirurgiczna (+badanie histopatologiczne)200 PLN
Zaopatrzenie urazu100 PLN
BADANIA ULTRASONOGRAFICZNE
USG jamy brzusznej100 PLN
USG tarczycy100 PLN
USG tkanek miękkich100 PLN
USG węzłów chłonnych100 PLN
USG piersi150 PLN

*Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców wprowadza stałą stawkę opłaty za przeprowadzenie badań lekarskich.